td

TEMNĚJŠÍ DNY 2024:
HAMIŽNÉ PARALELUM

td2024

CO TO JSOU TEMNĚJŠÍ DNY?Temnější dny jsou dřevárenská bitva určená především pro dětské oddíly a začátečníky, kterou skupina Baggar pořádá již po třetí (respektive dva ročníky proběhly již dávno v té zapomenuté době před pandemií).
Naše stránky jsou ještě částečně ve výstavbě, a tak pro náhled do předchozích ročníků Tě nyní odkážeme na staré události na Facebooku: Temnější dny 2018 a Temnější dny 2019.

Co to je dřevárenská bitva?
Dřevárenská bitva je velká akční hra odehrávající se většinou někde v přírodě, kde hráči bojují měkčenými maketami zbraní (především středověkých). Hra je zasazená do nějakého příběhu, který se ve hře projeví úkoly, které hráči plní, kostýmy a kulisami a případně i příběhovými postavami a scénkami. Rozsáhlejší povídání o dřevárenských bitvách si můžete přečíst v článku na Wikipedii.

td2024


Jak vypadají právě Temnější dny?
Tato bitva je postavená tak, aby byla přístupná především pro mladší hráče, tedy nedbáme tolik na náročné kostýmové vybavení a nepřipouštíme tvrdý styl boje. Hráči jsou rozdělení do čtyř soupeřících stran, kde každá strana má své zkušené velení, které provádí hráče příběhem a určuje strategii. Snažíme se, aby herní svět byl otevřený a hráči měli možnost se rozhodnout, jakým směrem naklonit své úsilí. Pro úspěch strany je potřeba splnit hlavní úkoly, které nesou příběh, ale zároveň vybudovat ekonomiku a naklonit si přízeň postav, které se na herní ploše pohybují.


Jaké příběhy zažijete?
Každý ročník vypráví nový příběh, který je z velké části nezávislý na dění ročníků předchozích. Půjčujeme si mnohé z reálného světa, ale drze si s tím děláme, co nás pobaví! Jsme nadšení čtenáři velikánů fantasy žánru jako jsou Terry Prattchet, Neil Gaiman, J.R.R. Tolkien, Andrzej Sapkowski, Philip Pullman,... takže "barev kouzel" se dočkáte poštědru.

PRAKTICKÉ INFORMACEKdy? 3.-5. Května 2024

(Příjezd v Pátek později odpoledne, odjezd brzké odpoledne v Neděli)

Kde? Akce se odehrává u obce Krty

na louce a v přilehlých lesích (GPS: 50.0743733N, 13.4270622E). Doprava je možná vlakem do obce Krty za cca. 2 hodiny vlakem z Prahy a pak příjemné 3km pěšky (cestu označíme).
Na spaní je vyhrazená louka, kde bude možné si postavit vlastní stan. Na louce bude možné si při dodržení stanovených pravidel postavit ohniště a využít ho k vaření. Zároveň bude na místě zřízena i krčma, kde bude za drobný peníz možné zakoupit něco k snědku a pití (nealko). Při tábořišti bude i zdroj pitné vody a záchody.

td2024Všichni účastníci musí počítat s tím, že jedou na akci pro děti a musí se tomu přizpůsobit. Tedy mimo jiné: na akci platí ZÁKAZ konzumace alkoholu a jiných návykových látek!

Sobotní večer v táboře bude doprovázen programem s dobrovolnou účastí (například arénkami).

(Informace o registraci najdete níže.)

Bližší informace budou zveřejněny včas!

PŘÍBĚH A SVĚT 2024Přednášková série nesoucí název "Prapodivné Paralelum - vybrané kapitoly z interkosmických úvah" vedená starým profesorem Wunderschrittem byla zařazena pod fyzikální sekci Univerzity Karlovy především proto, že Rektor a zbytek vedení Univerzity prostě nevěděli, co si s ní počít. Starého profesora Wunderschritta v té době už většina lidí považovala za podivína, kterému ze života stráveného luštěním náročných záhad přírodních věd trochu přeskočilo. Avšak z úcty k jeho ctihodné kariéře tolerovali podivuhodná témata, na která se ve svém stáří zaměřil. K přetrvání jejich trpělivosti přispívala i skutečnost, že Wunderschrritův výzkum nevyžadoval žádné významné finanční prostředky, ale jeho jméno Univerzitě zaručovalo štědré dary od Pražských mecenášů.

Co se týče studentů, ti se dělili do dvou nesmiřitelných táborů - jedni, kteří ve vzdělání hledali především úspěch, považovali Wunderschrittovy přednášky za ztrátu času; a druzí, které hnala zvědavost a měli trochu dobrodružné srdce, chodili jeho přednášky přímo hltat.

Značná část studentů zažila znepokojivé překvapení, když již v prvních třech větách první přednášky starý profesor oznámil, že "...budu tedy předpokládat, že znáte důvěrně alespoň základy kvantové mechaniky a pokusy o její interpretaci. Nebudu s tím tedy ztrácet příliš času a vrhnu se rovnou na ústřední téma našeho vyprávění zde, které je toho možným důsledkem. Uvážíme-li možnost, že pokaždé, kdy Vesmír dospěje do stavu, kdy je vícero možných výsledků, rozštěpí se na vícero Vesmírů a v každém se stane jedna z variant, pak je tedy zřejmé, že vše co je možné si představit, někde nastalo, nastává nebo nastane. Dějiny takových úvah však daleko předcházejí vybudování fyzikálních teorií, které by je mohly podpořit." Následovalo čtení téměř neznámého eseje slavného Voltaira, "...Uvážíme-li opravdu důsledek představy o výše definovaných Paralelích [esej obsahoval nudnou a zdlouhavou definici, se základy Kvantové mechaniky snadno rozpoznáme blízké varianty našeho vesmíru], že by se ve výsledku událo opravdu úplně vše možné, pak to znamená, že existují varianty našeho světa, které jsou štědré či moudré, ale také takové, které jsou zlostné či hamižné..."
"Ale pane profesore, jak můžeme nějakému vesmíru, nebo teda Paralelu, přisuzovat vlastnosti jako je štědrost nebo hamižnost? Vždyť to jsou lidské vlastnosti a vesmír - to jsou přírodní zákony? To nedává smysl a není exaktní!" namítala bystrá studentka Eliška Č. "Aha, skvělý dotaz! Avšak nejde o samotnou matérii toho či onoho Paralela jako takového, nýbrž o lidi a vůbec bytosti, které v něm žijí. Ke štěpení vesmíru dochází i v případě rozhodnutí, které činí vědomé bytosti. Budou-li tedy lidé v jednom Paralelu často rozhodovat třeba hamižně, pak v extrémním případě bychom jistě při možnosti tam nahlédnout pocítili, že takové Paralelum je hamižné."

pravidla


Profesor Wunderschritt se na chvilku odmlčel. " Uvedu příklad. Jistě znáte příběhy o legendárním městu Eldorádu, které má oplývat takovým množstvím bohatství, že místní ze sebe zlaté šupiny smývají. Představte si, že v jednom hypotetické Paralelu se takové město opravdu našlo. Zní to radostně viďte? Avšak byl to svět, kde volby lidí odrážely jen neustálý a neukojitelný hlad po zisku! Když se roznesla zpráva, že Eldorádo bylo nalezeno, vyslyšeli to především čtyři slavní dobrodruhové, jak na ně bylo v jejich světe pohlíženo, ačkoliv z našeho pohledu by to byli spíše lakomí zločinci..."

Když starý profesor dovyprávěl tento demonstrativní příklad, mnozí studenti pocítili jistou úlevu z toho, že v našem světe žádné Eldorádo nikdo nenalezl. Po konci přednášky, když svým líným tempem všichni posluchači konečně opustili posluchárnu, podíval se profesor Wunderschritt na své zlaté hodinky. "To je ale vtipná náhoda, zrovna nadešel čas!" Ze šuplíku velkého stolu, který většinou sloužil na předvádění experimentu, vytáhl starý, blyštivý, avšak výhružně ostrý meč. Ze skříně na laboratorní pláště vytáhl bohatě zdobený plášť a přehodil si ho přes ramena. Meč si připevnil k opasku. Ještě jednou zkontroloval hodinky a vešel do skříně na laboratorní pláště, kterou za sebou zabouchl.

Jeden ze studentů ve dveřích fakultní budovy dospěl k závěru, že profesorovo povídání nedávalo vůbec smysl, a s vymyšleným argumentem běžel zpět do posluchárny, aby požadoval vysvětlení. Posluchárna však byla prázdná, slyšel jen jak snad vítr zaklapl dveře od skříně na laboratorní pláště, a někde z dálky veselé pozpěvování starého profesora.


"Kdo chce být králem Eldoráda,
ten teď pln závisti strádá.
V srdci mu rynčí kov, zlost, zbraně,
najde-li si nepřátele, vrhne se na ně!
Zlato ke krvi rudé mu bude slušit,
až mu to srdce přestane bušit.
Kéž by náš svět byl lepší
a my se podělili o bohatství zdejší,
asi jsme si trest zasloužili,
že jsme hamižnosti korunu nasadili!"Svět

Svět, ve kterém se odehrává náš příběh, je velmi podobný tomu našemu na konci středověku, ale je mnohem mnohem hamižnější! Na rozdíl od našeho světa je také již celý propojený. Je pestřejší, co se týče typů vědomých bytostí, které v něm žijí, a veškerá kouzla z něj ještě nevymizela. V Paralelu obyvatelé činili jiné volby, můžete tam tedy nalézt menší osídlení a kultury, které v našem světě vůbec nejsou. Ve středu pozornosti hry bude legendární město Eldorádo. Pokud příběhy o něm vůbec neznáte, může Vám být nápomocná Wikipedie nebo ještě lépe anglická Wikipedie.


pravidla

STRANY V BOJI A "SLAVNÍ DOBRODRUHOVÉ" (VELITELÉ)rytir

"Sir" Vilém Maréchal

a jeho hrdinská družina

(modrá barva)

Byl nejproslavenějším rytířem anglického krále, ale pak se do něj zamilovala králova sestřenice a on podlehl jejímu šarmu. Král zuřil a za trest strhal z rytíře všechny jeho tituly a poslal ho do vyhnanství. Pro Viléma Maréchala je jeho postavení a přízeň vše, na čem záleží! Stud ho dohnal na pokraj šílenství. Jeho jediným cílem v životě je stát se hrdinou, protože "pak mu přece král musí odpustit". Ve světě má hrůznou pověst, neboť nikdo nikdy nedokáže odhadnout, kdo se pod jeho mečem stane dalším "hrdinským činem". Jeho družina ho obdivuje jako velkého hrdinu a chce být tak velkým rytířem, jako je v jejich očích on. A nyní, když bylo objeveno Eldorádo, nastává jeho příležitost. Získá-li ho ve jménu krále, pak už jisto jistě bude opěvovaným hrdinou!

pratka

Krvelačná Klára

a její posádka

(červená barva)

Vyšívání a honosné šatičky náležící šlechtičně Clair de Orléans jí byly od dětství vězením, a tak prchla a prosadila se v drsném světě pirátů a přijala jméno Klára. Její krutost byla až impozantní, její šarm byl zrádný a do její posádky se hrnuli všichni, kdo trpěli touhou po svobodě bez mezí. Vše, co se jí zamanulo, si vzali. Každou urážku trestali strašlivou pomstou. Jméno "Krvelačná Klára" neznalo konkurenci na mořích Paralela. Dobrodružství, poklady a sláva se pro Krvelačnou Kláru staly posedlostí, která neznala sytosti! A nyní, když bylo objeveno Eldorádo, nastává její příležitost. Získá-li ho, pak už jisto jistě bude největší pirátkou všech dob!

obchodnik

Kupec Harpagon

a jeho zaměstnanci

(zelená barva)

Kupec Harpagon nemá přátele, nýbrž transakce. Kupec Harpagon nemá spojence, nýbrž zaměstnance. Kupec Harpagon nemá rodinu, nýbrž investice. Vše má svou cenu. Jakákoliv poptávka si zaslouží nabídku, nedbaje na to, jak hrůzný daný požadavek je. Jeho zaměstnanci mají dvě jistoty - že Harpagona nikdo nepřeplatí a že pokud ho zradí, bude jejich mrtvé tělo vyměněno s vrahem za stříbro stejné váhy. Ozbrojenci a vrahouni jsou jeho nejmilejší investicí, obchodem, který zaručí, že poptávka bude taková, jak určí Harpagon! Peníze budí touhu po dalších penězích. A nyní, když bylo objeveno Eldorádo, nastává jeho příležitost. Získá-li ho, pak už jisto jistě bude nejbohatším v Paralelu!

bahno

Lord Latrodectus

a Spojenctví Havětě

(černá nebarva)

Hrozivý švédský loupežník Axel Gustafsson byl za své strašlivé zločiny vyhnán obyvateli Skandinávie do močálů severu. Během dlouhých let vyhnanství s močálem splynul a pozbyl lidského vzhledu. Jeho nemilosrdnost mu vysloužila titul prince zatracených. Ti, které jiní nenazvou jinak než Havěť, ti tvorové a polo-lidi, kteří žijí v močálech a temných jeskyních Paralela, mu v obdivu dali jméno "Lord Latrodectus". Ano, ano, to je jeho duši požitkem, samozřejmě, že je šlechticem, šlechticem temných koutů Paralela! Ještě palác, šlechtic musí mít palác! Jeho trůn se musí přece blyštit zlatem a drahokamy. A nyní, když bylo objeveno Eldorádo, nastává jeho příležitost. Získá-li ho, pak ho už jisto jistě jeho palác učiní nejmocnějším králem v Paralelu, králem močálů!Jak se přihlásit za "slavného dobrodruha"?

Zahrát si roli jednoho z dobrodruhů můžete po domluvě (baggarsermiri@gmail.com), napište nám! Každý z velitelů má k sobě povolenou gardu dvou "důstojníků", kteří mu s řízením strany pomohou. Velitelské posty bychom rádi obsadili dospělými jedinci, kteří jsou velice hraví a bude je bavit příběh postavy živě ztvárňovat a tím přispět k celkové atmosféře hry. Na velitele klademe také poněkud vyšší kostýmové nároky (nikoliv však přehnané). Velení může být určující pro požitek hráčů ze hry, tedy jsou to role pro hru naprosto zásadní.

velenil_otaznik

REGISTRACE
Přihlašování účastníků (jak skupin tak jednotlivců) probíhá skrze formulář pod následujícím odkazem: REGISTRACE.

 • Přihlašování pro skupiny i jednotlivce probíhá stejně.
 • Po přihlášení Vám potvrdíme přihlášku emailem. Účast na akci je podmíněná zaplacením účastnického poplatku při příjezdu na místo, jeho výše je 200Kč za hrajícího účastníka akce.
 • Každý účastník mladší 18-ti let je povinen přivést na místo souhlas rodičů s jeho/její účastí na akci: SOUHLAS RODIČŮ
 • Přihlašujete se vždy do družiny jednoho ze "slavných hrdinů" (velitelů viz. výše). Ve hře jste pak povinní ctít barvů dannou pro zvolenou stranu. Zbytek o kostýmech, příbězích jendotlivých skupin se dočtete níže a ve formuláři.
 • V případě libovolných dotazů či zádrhelů nám napište. Například, pokud v nějaké straně nezbývá dostatek míst a nechcete dělit svou skupinu, pokusíme se Vám vyhovět.

reg

Zvláštnosti registrace na Temnější dny 2024.
Hráči mají při registraci příležitost částečně sami dovytvářet svět hry. Jednotlivé strany, za které bude možné se přihlásit, jsou definované především postavou velitele a barvou, která musí převládat na kostýmu (modrá, zelená, červená, černá). Jednotlivé skupiny si při registraci zvolí, ke kterému veliteli družiny se přidají a tím je určeno, jakou barvu kostýmu budou nosit. Zároveň však popíší, koho jejich skupina ztvární (v rozumných mezích příběhu). Představivosti meze neklademe.
Budete Piráti z vod Indonésie? Či snad Skotští berserkři? Nebo třeba trpasličí zloději z Londýna? V Paralelu je možné ledacos. Vaším úkolem je pak kostýmově dodržet barvu a co nejlépe ztvárnit svůj výmysl. Pokud na místě ve vzhledu vaší skupiny příběh rozpoznáme, dostane každý člen skupiny jako bonus do hry život navíc. Perfektní dobové materiály a věrohodné střihy nás neoslní, těšíme se především na nápaditost a kreativitu.

Obsazenost stran

Hrdiná družina
Viléma Maréchala


4/25

Posádka
Krvelačné Kláry


25/25

Zaměstnanci
Kupce Harpagona


5/25

Spojenctví Havětě
Lorda Latrodecta


15/25

CIZÍ POSTAVYCizí postavy jsou součástí příběhu, který bitvu provází. Mají vlastní zájmy a vlastní soupeře. Svých cílů se snaží dosáhnout především skrze vzájemnou pomoc s hráči z jednotlivých frakcí. Mnoho CP v naší hře si počínají vlastně jako hráči, kteří hrají vlastní hru, která je propletená s tou hlavní. Pár CP je pak spíše prodlouženou rukou organizátorů a pomáhají přinášet k životu předepsaný scénář.

Koho bychom si v CP rolích představovali?
CP role bychom rádi obsadili dospělými jedinci. Tyto postavy dovytváří svět, a tak je nezbytné, aby měly ochotu vžít se do role a předvést ji. Na CP klademe také poněkud vyšší kostýmové nároky (nikoliv však přehnané). Snažíme se, aby si většina CP spíše zahrála vlastní hru s vlastními cíli, než se jen řídila "předepsaným" scénářem. Přesto však je třeba, aby CP byly ochotné spolupracovat s organizátory a především s hráči.

pravidla

Jak se za CP přihlásit?

Přihlásit se za postavy lze domluvou přes email: baggarsermiri@gmail.com), napište nám!

Cizí postavy ve hře

Bohatýři


Skutečnou moc drží v Eldorádu trojice bohatýrů, kteří drží v rukou moc proměnit přebytek zlatak v přebytek blahobytu. Dohromady tvoří radu města, avšak i jejich srdce jsou hamižná a tak jeden druhého spatřují především jako překážku.
Kostým: bohatýři svůj majetek nosí přímo na hrudi. Pro oko běžného pozorovatele je extravagance a pestrost jejich vzhledu téměř k smíchu.
Ve hře: bohatýři budou ve hře soutěžit proti sobě o získání největšího vlivu. Svých cílů mohou dosáhnout obchodem a spoluprácí s hráči. V hlavní hře budou mít na starost prodej vylepšení a zadávání menších úkolů.
Inti Huayra Pachacuti bohatyr
Tlaloc Tecpatl Ocelotl bohatyr
Kukulkan Itzamna Ek Chuah bohatyr

Loupežník "Krysa" a jeho zlotřelá banda


V pralesech kolem Eldoráda jsou zájmy bohatýrů v neustálém teroru od obávaného lopežníka, kterému nikdo neřekne jinak než Krysa. Nejde jen o nebezpečí, které představuje, ale také o názory, které mezi obyvateli Eldoráda šíří. Je vůbec spravedlivé, že bohatýři vládnou? Je symbolem hrůzy i svobody, ale jeho minulost je zahalena v tajemnství. Je velitelem malé bandy zkušených ozbrojenců.
Kostým: život v pralese je krutý, vzhled loupežníků je tedy drsný a bez půvabu.
Ve hře: snaží vydobít si své postavení v Eldorádu a odporovat bohatýrům. Zúčastní se šarvátek, ale především spolupracuje s hráči a zadává úkoly. Příběhově sehraje nemalou roli. Je velitelem bandy 2-3 loupežníků.
bohatyr

Profesor Wunderschritt


Sehraje roli průvodce hrou. Tato postava bude zajištěna organizátory.

PRAVIDLA HRYUcelená pravidla zveřejníme blíže k akci, ale rozhodně můžete počítat s tím, že...
(psáno v žargonu dřevárenských bitev)

 • se bude bojovat na základě životového systému s tzv. "dlouhým neoprenem",
 • všechny prvky boje, které se povolují na tzv. "tvrdších akcích" budou zakázány,
 • do hry budou vpuštěny pouze bezpečné měkčené zbraně přiměřené dětské akci,
 • hráči budou muset mít kostým odpovídající své roli ve hře (byť jen základní),
 • povolené zbraně budou jednoruční a obouruční sečné zbraně, luky, kuše a vrhací praky. K obraně můžete využít štíty.
 • zakázané budou zbraně bodné, tyčové, vrhací (kromě praků) a tzv. loktarky (neboli potatoguny),
 • svět bude částečně otevřený, tedy hráč bude moci volit, do čeho nakloní své úsilí,
 • magické a jiné speciální schopnosti ve hře budou, ale v omezené míře.

pravidla

ORGANIZÁTOŘI A KONTAKTY
Hlavní organizátor: Jan "Popkorn" Pokorný

Odpovědnost za hru: Kristián "Smiley" Vitovský

Další organizátoři: David Skála, Marie Skálová, Adam Kryštof Skála, Filip Skála, Petr Skala, Hugo Daniš, František Čapla, Jan Křivonoska, Alžběta Heřmánková, Matěj Bláha, David Štefec, Pavel "El" Bičovský

org

Napište nám: baggarsermiri@gmail.com

KsichtoKnížka: Baggar a Událost: Temnější Dny 2024

Instáč: baggarsermiri

Pro akutní případy: +420 773 103 732